۳۰۰ قطعه ماهی در رودخانه بالارود اندیمشک تلف شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس اداره محیط‌زیست اندیمشک با اشاره به ایجاد خاکریز به جهت سد موقت بر روی رودخانه بالارود اندیمشک گفت: در پی پدید آمدن پدیده خشکیدگی در بستر رودخانه بالارود ۳۰۰ قطعه ماهی تلف شد

رئیس اداره محیط‌ زیست اندیمشک با اشاره به ایجاد خاکریز به جهت سد موقت بر روی رودخانه بالارود اندیمشک گفت: در پی پدید آمدن پدیده خشکیدگی در بستر رودخانه بالارود ۳۰۰ قطعه ماهی تلف شد.

سعید عیدی گماری با بیان اینکه هیچ‌گونه مجوز زیست‌محیطی به جهت ایجاد خاکریز یا سد موقت بر روی رودخانه بالارود به شرکت نیرو گستر داده نشده است اظهار کرد: پروژه ملی انتقال لوله توسط شرکت نیرو گستر دارای مجوز زیست‌محیطی بوده، اما هیچ‌گونه اجازه به جهت انحراف در مسیر آب و نیز ایجاد سد موقت جهت انجام کار عملیاتی به جهت تست لوله انتقال در بستر رودخانه بالارود اداره محیط‌زیست شهرستان اندیمشک و نیز محیط‌زیست استان خوزستان صادر نکرده و اقدام انجام‌شده خلاف قانون است.

وی با بیان اینکه پس از سرکشی نیروهای اداره محیط‌زیست به محل انجام پروژه یک پرونده جهت رسیدگی به بحث ایجاد سد موقت بر روی رودخانه بالارود تشکیل شد افزود: به دلیل ایجاد یک خاکریز جهت کنترل آب برای تست خط انتقال توسط شرکت نیرو گستر محدوده ۲ هزار متر مربع از بستر رودخانه با پدیده خشکیدگی رودخانه و نیز کمبود آب حیاط آبزیان به‌ویژه ماهیان را مواجه کرده که با توجه به اهمیت موضوع پرونده تشکیل و موضوع در دستور بررسی اداره محیط‌زیست اندیمشک قرار داده شد.

رئیس اداره محیط‌زیست اندیمشک با بیان اینکه بخشی از مشکل خشکیدگی در بستر رودخانه به دلیل شرایط خشکسالی و فصلی بوده، گفت: تصاویر منتشر شده در فضای مجازی ناشی از مانداب آب بوده و محدوده ۲ هزار متر مربع از بستر رودخانه به دلیل اقدامات شرکت نیرو گستر با پدیده خشکیدگی در بستر مواجه شده است.

وی تصریح کرد: میزان خسارت وارده به آبزیان بر اساس برآورد انجام‌شده ۳۰ میلیون ریال بوده که در پس از کارشناسی توسط کارشناسان اداره محیط‌زیست اخذ شد و با درخواست از مرجع قضایی مقرر شد که بستر رودخانه به حالت سابق برگشته و آب در بستر رودخانه بالارود اندیمشک مجدد جاری شود.

عیدی گماری با اشاره به گشت زنی محیط‌بانان در مناطق مختلف در جهت حراست از محیط‌زیست شهرستان اندیمشک تصریح کرد: ۳۰۰ قطعه ماهی در رودخانه بالارود اندیمشک به دلیل اقدام به ایجاد خاکریز برای ایجاد سد موقت بر روی رودخانه بالارود تلف‌شده که پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی جهت رسیدگی ارجاع شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.