چهار انتصاب جدید در شهرداری اهواز

عصر جنوب: از سوی سید خلف موسوی چهار انتصاب جدید در شهرداری اهواز انجام شد.

طی حکمی از سوی سید خلف موسوی،داریوش پناهی زاده مدیر کل فعلی درمان تامین اجتماعی استان خوزستان و متخصص طب سالمندان به عنوان مشاور شهردار اهواز در امور سالمندان و دکتر علی مطوری رئیس کنونی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران، عضو هیات علمی این دانشگاه و نماینده اهواز در دور چهارم مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مشاور امور فرهنگی شهردار اهواز منصوب شد.

همچنین طی احکام دیگری از سوی سیدخلف موسوی،مرادعلی واهبی معاون مدیرکل امورشهری و شوراهای اسلامی شهر، شهردار دزآب و گتوند،کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان خوزستان به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق شهرداری اهواز و جلیل بیت مشعل معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان خوزستان، کارشناس ارشد علوم حدیث و قرآن، موسس و نخستین مدیر خبرگزاری قرآنی ایکنا در استان خوزستان نیز به عنوان مشاور شهردار در امور مساجد و ترویج فرهنگ قرآنی انتخاب شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.