حریم شهرستان کارون با اهواز تعیین می‌شود

عصر جنوب: به هرحال هر تغییری که در جهت اصلاح است در ابتدا باعث ایجاد نوعی ناهماهنگی می شود اما در طول سالیان مردم از مزایای آن بهره مند می شوند / از مزایای تبدیل کارون به شهرستان، جدا شدن بدنه شهری آن از شهرستان اهواز و ایجاد ادارات مستقل از جمله فرمانداری در آن است
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: در کنار ناهماهنگی های ناشی از تبدیل کارون به شهرستان، مزایای زیادی برای مردم کارون به وجود آمده که تعیین اعتبارات و طرح ها ی عمرانی مجزا از آن جمله است.

پیمان کاظمی نژاد اظهار کرد: تعیین حریم شهرستان اهواز و شهرستان کارون چرخه ای قانونی دارد و باید طرح جامع شهرستان کارون تصویب شده و کمیسیون های مربوط به آن تشکیل شود که این امر که با جدیت ازسوی معاونت عمرانی خوزستان درحال پیگیری است.

وی ادامه داد: در این مدت طرح های شناوری نیز در نظر گرفته می شود تا برای انجام کارهای عمرانی مشکلی وجود نداشته باشد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان عنوان کرد: به تازگی جلسه ای در همین زمینه در شهرداری اهواز برگزار شد و کارها به سرعت و بخوبی در حال انجام است؛ حریم شهرستان کارون با اهواز نیز به زودی تعیین می شود.

کاظمی نژاد افزود: بخشی از کار تعیین حریم بر عهده مرکز است و ابتدا طرح جامع کارون باید به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی برسد.

وی ادامه داد: زمان دقیق تعیین حریم مشخص نیست و بستگی به زمان تشکیل جلسات در وزارتخانه دارد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان درباره مشکلات ناشی از شهرستان شدن کارون اظهار کرد: به هرحال هر تغییری که در جهت اصلاح است در ابتدا باعث ایجاد نوعی ناهماهنگی می شود اما در طول سالیان مردم از مزایای آن بهره مند می شوند.

کاظمی نژاد گفت: از مزایای تبدیل کارون به شهرستان، جدا شدن بدنه شهری آن از شهرستان اهواز و ایجاد ادارات مستقل از جمله فرمانداری در آن است، گرچه شکل گیری این بخش ها زمان می برد، اما پس از آن دسترسی مردم به این ادارات راحت تر خواهدشد.

وی در پایان یادآور شد: همچنین با شهرستان شدن کارون، هنگام تعیین اعتبارات برای این شهرستان اعتبارات جداگانه ای درنظر گرفته می شود و طرح های عمرانی آن به طور مجزا تعریف می شود؛ و این ها از مزایای شهرستان شدن است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.