مرخصی کارکنان و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی اهواز ‌لغو شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی کلانشهر اهواز گفت: ‌با توجه به افزایش بیماران بیستری در بیمارستان امام خمینی اهواز، مرخصی کارکنان و کادر درمانی بیمارستان تا اطلاع ثانوی لغو شد.

علیرضا قنبران رئیس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی اهواز اظهار داشت:مرخصی از جمله استحقاقات طببعی هر کارمند است که این روزها بدلیل عدم رعایت شهروندان و بی توجهی برخی به پروتکل‌های بهداشتی از کارکنان مراکز درمانی و امدادی سلب شده است.

وی افزود: امید می رود با التزام شهروندان به پروتکل ها و توصیه های کادر درمان و همچنین تعطیلی مراسمات فانحه خوانی و عروسی ها شاهد استراحت و آرامش کادر درمانی باشیم.

مطالب پیشنهادی