عضو منتخب اتاق بازرگانی اهواز: در جریان رسته‌ها، آیا هیئت نظارت همه نامزدان را به یک چشم دیده بود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: فلسفهٔ اینکه قانون برخی دستگاه‌های دولتی را “ناظر بر برخی انتخابات صنفی” مشخص کرده‌است در حقیقت به خاطر صیانت و محافظت از آراء اعضای آن صنف‌ها است. انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز نیز از این قاعده مستثنی نیست و قانون، سازمان صنعت، معدن و تجارت را به منظور نظارت و هماهنگ کنندهٔ نهایی انتخابات تعیین کرده‌است. طبق قانون رئیس سازمان صمت رئیس هیئت نظارت است و همه تصمیم‌ها از مجرای ایشان می‌گذرد.

من به عنوان شخصی که با توکل بر خدا و با بهره‌گیری از روابط خوبم با اعضای اتاق قدم در رقابت‌ها گذاردم و در چارچوب قانون و اخلاق تلاش زیادی کردم و البته مُزد همه تلاش‌ها را از اعضای محترم دریافت کردم و به عنوان یکی از منتخبین دورهٔ نهم شناخته شدم، گواه شرعی و اخلاقی می‌دهم که انتخابات (حداقل در رابطه با ائتلاف اخلاق و اقتصاد) انتخاباتی کاملاً قانونی، شفاف و واقعی بوده‌است.

📝تنها مشکل بسیار بزرگ این انتخابات پیروزی دوستان من در ائتلاف اخلاق و اقتصاد است زیرا باور این پیروزی برای برخی اشخاص و جهت‌ها بسیار سنگین بوده لذا تلاش‌ها در جهت تشکیک در امر انتخابات سوق پیدا کرد.

📝تمایل دارم از ریاست صنعت و معدن و تجارت استان به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات، این سئوال را بپرسم که دلیل تغییر رستهٔ آقای پورحاجت و تأیید نکردن رستهٔ آقای سیروس عبیات چیست؟ می‌خواهم بدانم این کار منافاتی با قانون ندارد؟

ریاست محترم صمت
📝اگر هیئت نظارت که شما رئیس آن هستید این‌گونه با نامزدان برخورد می‌کند از دیگران که بابت این اقدامات شما بسیار خشنود هستند چه انتظاری می‌توان داشت؟ همان‌طور که گفته شد فلسفهٔ وجود یک دستگاه دولتی در انتخابات صنفی صیانت از آرا آن است، بفرمایید آیا هیئت نظارت در موضوع رسته‌ها تابع قانون بوده‌است یا تابع نظر برخی اشخاص؟

🔸 محمد عبیاوی
منتخب نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اهواز

مطالب پیشنهادی