امضای تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی اهواز و انجمن زنان جنوب عراق

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس اتاق بازرگانی اهواز از امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک میان این اتاق و انجمن زنان و مردان کارآفرین منطقه جنوب عراق خبرداد.

شهلا عموری اظهار کرد: این تفاهمنامه همگام با پیشرفت روابط و همکاری دوجانبه بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز و انجمن زنان و مردان کارآفرین منطقه جنوب عراق و پس از دعوت اتاق اهواز از رئیس انجمن زنان و مردان کارآفرین جنوب عراق در ۴ بند به امضا رسید.
وی افزود: برگزاری نمایشگاه ها و بازارهای مشترک تولیدات و صنایع دستی دو کشور در عراق و ایران در فواصل زمانی مختلف و برگزاری دوره های کارآفرینی مختلف بین دو طرف و دوره های توانمندسازی زنان و جوانان به منظور تبادل دانش از جمله توافقات صورت گرفته است.
عموری عنوان کرد: بخشی از این دوره ها و رویدادهای مشترک از جمله دوره های آموزشی و توانمندسازی در عراق و بخشی دیگر در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: دو طرف توافق کردند که جزئیات و هزینه این دوره ها طبق جدولی مشخص بعدا پیوست شود.