تا بخش خصوصی تقویت نشود، شاهد توسعه پایدار اشتغال نخواهیم بود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نماینده اهواز با بیان اینکه تا زمانی که دولت از حوزه اشتغال خارج نشده و بخش خصوصی تقویت نشود، شاهد توسعه پایدار در حوزه اشتغال نخواهیم بود، گفت: اگر بخواهیم بحث اشتغال را حل کنیم، باید با حفظ منافع ملی و ارزشهای نظام در جهت ایجاد اتصال مداوم و برقراری ارتباطات ساختارمند با نظام جهانی اقدام کنیم.

همایون یوسفی در جلسه شورای اداری استان خوزستان که روز پنج شنبه ۲۳ فروردین ماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات کشور ما موضوع اشتغال است و باید به این موضوع توجه ویژه شود.
وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی کشور در آینده نه چندان دور و در حال حاضر بحث اشتغال است. وقتی که بخواهیم توسعه پایداری را تعریف کنیم باید به همه مدلهای توسعه ای که در جهان وجود دارد، توجه کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته دو بخش حوزه مشارکتهای مردمی و بحث افزایش صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که بخش افزایش صادرات نیز به دنبال مشارکت مردمی اتفاق می افتد.
یوسفی بیان کرد: اکنون که ما به دنبال حل مشکل اشتغال هستیم متاسفانه می بینیم که در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های انجام گرفته بیشتر حل مشکل را در درون دولت پیگیری می کنیم و از دو جزء اصلی که مشارکت مردم و افزیش صادرات هستند غافل می شویم.
وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال در کشور به سراغ بخشهایی می رویم که تولید اشتغال در آن بخشها به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. ارزانترین موارد ایجاد اشتغال در حوزه خدمات اتفاق می افتد و در کشورهای توسعه یافته حوزه خدمات نقش مهمتری دارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در یک اقتصاد پویا تقریبا ۷۵ درصد از اشتغال هر منطقه را باید بخش خدمات به خود اختصاص دهد که متاسفانه این نسبت در کشور ما بسیار پایین است و به طور مثال حوزه خدمات در استان حدود ۲۵ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است.
یوسفی ادامه داد: در شرایط رکود اقتصادی حوزه خدمات بیشترین اثر را در نجات بخشی در بحث اشتغال و رفع بیکاری دارد. اگر بتوانیم مشکل رکود اقتصادی را حل کنیم، باید بتوانیم به حوزه خدمات توجه کنیم زیرا در شرایط رکود اقتصادی اغلب شغلهایی که حتی در بخش خدمات به وجود می آیند، شغلهایی ناپایدار هستند.
وی گفت: نظام اشتغال کشور و برنامه ریزی های انجام گرفته در این زمینه بر این مبنا است که به دنبال ارتقای رابطه میان بخش دولتی و خصوصی هستیم در حالی که دنیا به دنبال ارتقای رابطه بخش خصوصی با بخش خصوصی است. تا زمانی که دولت از حوزه اشتغال خارج نشده و بخش خصوصی تقویت نشود، شاهد توسعه پایدار در حوزه اشتغال نخواهیم بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم بحث اشتغال را حل کنیم، باید با حفظ منافع ملی و ارزشهای نظام در جهت ایجاد اتصال مداوم و برقراری ارتباطات ساختارمند با نظام جهانی اقدام کنیم.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.