همایون یوسفی، نائب رئیس گروه پارلمانی ایران و ۵ کشور جهانی شد

عصر جنوب – asrejonoob.ir: همایون یوسفی نماینده اهواز به عنوان نائب رئیس گروه پارلمانی ایران و کشورهای کانادا آرژانتین،مکزیک،کوبا و نیکاراگوئه انتخاب شدند.

در همین زمینه یوسفی نماینده اهواز گفت: رسالت گروه های پارلمانی تحکیم روابط بین المجالس و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی کشور ها با استفاده از دیپلماسی پارلمانی است.
نائب رئیس گروه پارلمانی ایران و کشورهای کانادا ،آرژانتین،مکزیک ،کوبا ونیکاراگوئه افزود:  گروه های پارلمانی می توانند به عنوان بازوی قدرتمند برای دستگاه دیپلماسی کشور در جهت تحکیم ورشدروابط اقتصادی ،سیاسی با کشورها وسازمانهای بین‌المللی نقش آفرینی کنند .
یوسفی با تاکید‌ بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی در نظام بین ملل گفت: گروه های پارلمانی در موضوعاتی نظیر  فعالیت های بشر دوستانه ، محیط زیست ، حل تعارضات بین المللی ، سرعت بهشیدن به توافقنامه های دوجانبه وچند جانبه با سایر کشورها ، پی گیری منافع مشترک در مجالس قانون گذاری دو کشور و رشد و توسعه تجارت و بازرگانی بین المللی  می توانند نقشی سازنده و موثر داشته باشند .
نماینده اهواز در پایان گفت: امیداریم این گروه ها بتوانند با استفاده از ظرفیت بالای دیپلماسی پارلمانی در جهت بهبود و توسعه روابط ایران با سایر کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته گام بردارند و حداکثر منافع ملی را از رهگذر دیپلماسی پارلمانی نصیب کشور کنند.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.