اولین جلسه اصلاح طلبان بختیاری در اهواز برگزار شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: اولین جلسه اصلاح طلبان لربختیاری با حضور دکتر قبادیان تشکیل شد.

 

دراین جلسه،جمع بندی هایی جهت انسجام نیروهای فعال سیاسی اصلاح طلب جامعه بختیاری برای پیشبرد اهداف توسعه استان مورد توافق و بررسی قرارگرفت.در این جلسه متذکرگردید به جای زیر

سئوال بردن دیگر اقوام همجواربه رشد توانایی اجتماعیاین قوم پرداخته شود.دکتربرات قبادیان یکی از قطبهای علمی وسیاسی قوم بختیاری دراین جلسه شرکت نمودند.

 

قابل ذکراست این جلسه به میزبانی جمعی از اصلاح طلبان بختیاری اهواز و خوزستان تشکیل گردید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.