مرحله اول مسابقات لیگ وزنه برداری جوانان کشور در اهواز آغاز شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مرحله اول مسابقات لیگ وزنه برداری جوانان باشگاه های ایران از روزپنجشنبه به میزبانی مناطق نفتخیزجنوب درسالن شادروان نامجوی اهواز آغاز شد و درنخستین روز این نفرات در اوزان ۵۶ تا ۸۵ کیلو گرم اول تاسوم شدند.

به گزارش ایرنا دردسته ۵۶ کیلو گرم

مجید قیصریه از نیروی هوایی با مجموع ۲۲۴ کیلو گرم

علیرضا بایرام پور از نیروی زمینی  ۲۱۶

افشین طاهری از مناطق نفتخیز جنوب  ۱۷۹

دردسته ۶۲ کیلو گرم

شاهرخ عقیلی خواه از نیروی هوایی ۲۶۰

علی رحیم نیا ازنیروی زمینی  ۲۶۰

مرتضی شاهقیان از نیروی هوایی ۲۵۸

دردسته ۶۹ کیلو گرم

میثم زارعی از نیروی هوایی ۳۲۳

علی یونسی فرد ازملی حفاری  ۲۶۵

محمد امین علیپور  ۲۵۱

دردسته ۷۷ کیلو گرم

علی میری از نیروی زمینی  ۳۲۶

حسن ابراهیم زاده از نیروی هوایی  ۳۱۹

ابراهیم ورناصری ازملی حفاری  ۳۰۳

دردسته ۸۵ کیلو گرم

وحید خدادادی از نیروی هوایی  ۳۴۳

مسلم سپهری فر از نیروی زمینی ۳۳۶

میلاد سور سوری از نیروی زمینی ۳۳۶

این رقابتها فردا دنبال خواهد شد .

مسابقات لیگ وزنه برداری جوانان باشگاه های ایران که در آن پنج تیم شرکت دارد در دو مرحله انجام می شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.