مسئولین در حفاظت از کارون صدای مردم باشند

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: چشمان مردم خوزستان سالها است به رودخانه ای خیره شده که علاوه بر اینکه بخش مهمی از خاطرات شان راتشکیل داده منبع حیاط وزندگی انها نیزاست منبع حیاطی که سالیان متمادی با اقدامات نسنجیده گروه های تمامیت خواه درورطه نابودیست کارون سالهاست با کم ابی وسرازیر شدن فاظلاب به آن دست وپنجه نرم می کند اما برنامه های انتقال آب از سرشاخه های کارون باعث شده تا مردم خوزستان این سوال را داشته باشند که آیا ماهم شهروند ایران هستیم ؟آیاکسی به نیازهای ماتوجه دارد؟آیا کسی مشکلات مارانمی بیند؟وهزار سوال اینچنین دیگر البته مشکلات وخسارات وارده به استان خوزستان از جمله مشکلات اقتصادی وزیست محیطی با این انتقال بر کسی پوشیده نیست ونگارنده قصد تکرار مکررات را ندارد وهمگان لزوم وجود این شریان حیاطی را می دانند.

روی سخن نگارنده با مسئولین استانی است مسئولینی که تعهد دارند که صدای مردم باشند وبه مشکلات آنان رسیدگی کنند.

مردمی که سال هاست با پدیده ها ومشکلات مختلفی از قبیل گردوغبار, الودگی هوا, بارش بارانهای اسیدی وکیفیت پایین آب دست وپنجه نرم می کنند اما کسی نیست که صدای آنها را بشنود و به سوال های آن ها پاسخ دهد علاوه بر این جناب وزیر محترم نیرو در جمع مسئولین  استانی ونمایندگان استان به صراحت به انتقال اب  اذعان می کندواین درحالی است که هیچ جواب در خور وقانع کننده ای از سوی استاندار ودیگر مسئولین به ایشان داده نمی شود ,این امر ذهن مردم خوزستان را به این سوی کشانده که ایا مسئولین استان خوزستان در پی رفع محرومیت ها هستند ویا به دنبال پست ومقام ,چرا استاندار محترم در همان لحظه ودر همان جلسه  برلزوم توقف هرچه سریع تر هرگونه انتقال آب تاکید نمی کند؟ دلیل اینکه نمایندگان استان خوزستان که ۱۸ نفر هستند از وزیر نیرو طرح سوال نمی کنندچیست؟ آیا این افراد توانایی جمع اوری امضا برای استیضاح وزیر را ندارند؟ مردم خوزستان منتظر واکنش های جدی وعملی به وزیر نیرو از جانب تمامی مسئولین استانی هستند اقدامی که اگر امروز صورت نگیرد فردا کاری را ازپیش نخواهد برد.

ودر اخرسخن این جمله مولا علی را یاداور می شوم

امیر مومنان می فرماید:ولایت معنا ندارد اگر نتوانم حق مظلومی رابستانم وظالمی را سرجایش بنشانم پس اساس پذیرش مسئولیت ستاندن حق مظلوم است.

رضامیردریکوندی

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.