گزینه های احتمالی شهرداری آبادان

عصر جنوب: شهردار آبادان در لیست رفتنی ها جا گرفت.خبرنگار کارون پرس از آبادان می نویسد، به دنبال تغییرات عمده در شورای شهر آبادان و انتخاب حمید حنظل عیدانی به عنوان رئیس شورای این شهر ،رفتن شیرازی شهردار آبادان قوت گرفت.

یک عضو شورای شهر آبادان به کارون پرس گفت: با توجه به عدم تحقق شعارهای مهندس شیرازی شهردار آبادان در ابتدای دفاع از برنامه های کاری خود،لذا اعضای شورای شهر آّبادان تصمیم جامعی گرفتند تا عذر شهردار فعلی آبادان را خواسته باشند.

این نماینده شورای شهر آبادان افزود: تلاش زیادی از سوی شورا شد تا مهندس شیرازی دستش و اختیاراتش برای عملکرد خوب و جامع در حد شان نام شهر آبادان به هر طریقی باز باشد ولی متاسفانه علیرغم این همه همراهی وی نتوانست پاسخگوی انتظارات شهروندان و نمایندگان شورای شهر آبادان باشد.

این نماینده در پایان افزود: اعضای شورای شهر روی چند گزینه از جمله مهندس نظارت، مهندس دره شوری، دکتر خسرو نشان ،خادم علی تهذیبی و مهندس عبیات در حال بررسی است که ان شاءاله ظرف چند روز آینده گزینه نهایی به شهروندان محترم آبادانی و فرماندار آبادان معرفی خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.