سیلاب خسارت چندانی به نخل‌های آبادان وارد نکرد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیر اداره جهاد کشاورزی آبادان گفت: ورود سیلاب به نخیلات شهرستان به شکلی نبود که نخیلات را دچار مشکل کند و خسارت چندانی به نخل‌ها وارد نشده است.

ناجی شعیب زاده در ‌گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ورود آب به نخیلات آبادان اظهار کرد: خوشبختانه میزان ورود سیلاب به نخیلات شهرستان به شکلی نبود که نخیلات را دچار مشکل کند و خسارت چندانی به نخل‌ها وارد نشد.
وی افزود: برخی از نخلداران در میان ردیف‌های نخل‌ها، اقدام به میانه‌کاری می‌کنند و ورود آب به نخیلات باعث شد تا بخش اعظمی از این میانه‌کاری‌ها از بین برود اما برای نخل‌ها و محصول خرمای آن‌ها مشکلی ایجاد نشده است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی آبادان تصریح کرد: سطح نخیلات آبادان حدود ۱۱ هزار هکتار است که خوشبختانه میزان افزایش آب در شهرستان به حدی نبود که برای آن‌ها مشکل‌ساز شود. بخش اعظمی از میزان میانه‌کاری‌هایی مانند سبزی و صیفی که به ورود آب حساس بوده‌اند، از بین رفته‌اند.

شعیب زاده عنوان کرد: نخیلات آبادان در سال گذشته تنش شوری و همچنین خشکسالی را گذراندند اما تنش شدید سال گذشته، علی رغم بارش‌ها و افزایش میزان آب در آبادان، قطعا بر روی تولید و عملکرد آن‌ها اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه سطح میانه‌کاری‌های انجام‌گرفته حدود ۴۵۰ هکتار بوده است، خاطرنشان کرد: میزان خسارت وارد شده به میانه‌کاری کشاورزان برآورد نشده است اما اکنون در حال جمع‌بندی هستیم و پس از نهایی شدن جمع‌بندی خسارت‌ها، آن را اعلام خواهیم کرد.

مطالب پیشنهادی