مدیرعامل منطقه آزاد اروند سه سال دیگر ماندنی شد

عصر جنوب: با ابلاغ دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، احکام مدیرعامل و دو عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند به مدت ۳ سال تمدید شدند.
با ابلاغ دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به مدت ۳ سال تمدید شد. در این ابلاغ همچنین احکام علی شمخانی و محمد مخبر دزفولی دو عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند نیز برای ۳ سال تمدید شد.

در متن این احکام که توسط اکبر ترکان امضاء شده آمده است: با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۸۷۸/ت ۵۳۶۲۶ ک مورخ ۹۵٫۸٫۸ و ۹۵٫۸٫۹ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بدین‌وسیله عضویت جنابعالی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف و غیرموظف سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی تمدید می‌شود.

امید است با اتکا به الطاف الهی، ضمن هماهنگی با سایر اعضای هیئت‌مدیره و بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود، در ایفای مطلوب وظایف محوله و توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی موفق و مؤید باشید.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.