۲ انتصاب در آبفا روستایی خوزستان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس درویشعلی کریمی سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی آبادان و مشاور مدیرعامل در امور شهرستان ها منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس درویشعلی کریمی مدیرعامل این شرکت داوود حسینی برآفتابی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان آبادان و هوشنگ جانی پور بعنوان مشاور مدیرعامل این شرکت در امور شهرستان ها منصوب شدند.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.