نیزارها، تهدیدی جدی برای نخلستان های آبادان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: دبیر اجرایی نظام صنفی و خدمات کشاورزی آبادان گفت: رشد بی رویه نیزار و رسوب گذاری در کانال آبرسانی ، نخیلات آبادان را تهدید می کند.

شاکر هندالی اظهار کرد: رشد بی رویه نیزارها، کاهش دبی آب از ۳۰ متر مکعب به کمتر از ۱۰ متر مکعب در ثانیه را به همراه داشته است.

وی احداث سنتی کانال های آبیاری نخیلات و رسوب گذاری املاح در این کانال در مقایسه با کانال های آبیاری مکانیزه را عامل هدر رفت آب در این اراضی خواند و افزود: تکثیر بی رویه بذر این نیزارها و انتشار آن در نخلستان ها به معضلی برای کشاورزان تبدیل شده است.

هندالی با تاکید بر لزوم تغییر شیوه های آبیاری در راستای کاهش هدر رفت آب و افزایش بهره وری در واحد سطح، عنوان کرد: آبگیرهای خروجی طراحی شده برای آبیاری نخیلات نیز به گونه ای ساخته شده که مناسب آبیاری این محصولات کشاورزی نیست.

به گزارش ایرنا، آبادان دارای بیش از دو میلیون اصله نخل مثمر بوده و بیش از هشت هزار بهره بردار در نخلستان های این شهرستان فعالیت می کنند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.